1. W Nowy Rok obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Maryi. Msze św. w naszym kościele o godz.: 

  • 9.00
  • 10.00
  • 11.30
  • 13.00
  • 18.00

Zapraszamy także na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 z racji I soboty miesiąca. Modlimy się dziś o pokój na świecie. 

2. Jutro I niedziela miesiąca, modlitwy dla róż różańcowych po mszy św. o godz. 7.30. 

3. W niedzielę na każdej mszy św. będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Domowy Kościół naszej parafii zaprasza wszystkie małżeństwa, by przed ołtarzem ponowić śluby małżeńskie.

4. Spotkania duszpasterskie w kościele rozpoczynamy od 3 stycznia 2022 r. Plan spotkań jest wywieszony w gablocie i na stronie internetowej parafii. Wszystkich zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00, gdzie modlić się będziemy o Boże bł. dla Rodzin. Po mszy św. będzie miał miejsce obrzęd poświęcenia wody, dlatego też prosimy  by zabrać ze sobą pojemniki na tę wodę. W tym roku sami będziemy święcić nasze domy. Podczas każdej mszy św. będzie możliwość wsparcia parafii ofiarą kolędową. Będzie także możliwość poruszani bieżących spraw czy problemów. Każdy na koniec otrzyma pamiątkę kolędową. 

5. Sprawozdanie duszpasterskie za miniony rok w naszej parafii będzie miało miejsce w niedzielę 9 stycznia 2022 r. na każdej mszy św. 

6. W czwartek – 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na każdej mszy św. poświęcimy kredę i kadzidło. Msze św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. 

7. W I piątek miesiąca zapraszamy na spowiedź św. od godz. 16.00 do godz. 18.00. 

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką, dla dzieci mamy ulotkę „Ziarno”. 

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do siebie z naszej wspólnoty parafialnej:

  • śp. Sylwię Kasprowicz, lat 97, z Łochowic,
  • śp. Andrzeja Malingowskiego, lat 67, z Łochowic,
  • śp. Marię Torz, lat 72, z Łochowic.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …          

Ks. Krzysztof Grzywiński

             Proboszcz