1.  Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna tydzień szczególnej modlitwy i troski o misje. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na Papieskie Dzieła Misyjne. Za przyczyną św. Jana Pawła II, którego uroczystość przypada dzisiaj, prosimy o wzrost wiary dla nas i wierność Chrystusowi – naszemu Zbawicielowi.

2.  Na Mszy św. o godz. 11.30 dzieciom z klas III SP poświęcimy różańce oraz będzie można zamówić alby na I Komunię św. dla tych dzieci w salce parafialnej. Na tej Eucharystii także do grona ministrantów przyjmiemy 10 kandydatów. Otoczmy ich naszym modlitewnym wsparciem.

3.  Nabożeństwa różańcowe odprawiamy codziennie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30, dla dzieci dodatkowo w środy i czwartki o godz. 16.30.

4.  W zakrystii lub biurze parafialnym można składać kartki z wymieniankami jednorazowymi i rocznymi za zmarłych.

5.  Msze św. 1 XI oraz 2 XI:

•   1 XI – o godz. 7.30, 9.00, 10.00 – w kościele oraz o godz. 12.00 na cmentarzu. Po Mszy św. o godz. 12.00 procesja za zmarłych; natomiast na tzw. Starym Cmentarzu – procesja za zmarłych będzie o godz. 13.30.

•   2 XI – o godz. 10.00 Msza św. na cmentarzu i procesja za zmarłych. W kościele o godz. 17.30 różaniec za zmarłych, którzy odeszli do Boga w minionym roku oraz Msza św. o godz. 18.00.

6.  Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Przewodnika Katolickiego” dla dzieci mamy ulotkę „Ziarno”.

7.  Wszystkie dzieci zapraszamy tradycyjnie na „Bal Wszystkich Świętych” w poniedziałek – 30 X na godz. 17.00 w kościele. Później uroczyste przejście do szkoły.

8.  W bieżącym tygodniu rozpoczną się prace związane z położeniem kostki brukowej przy kościele. Prosimy by nie parkować na terenie prowadzonych prac.

Ks. Krzysztof Grzywiński

Proboszcz