CMENTARZ

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 1 USTAWY Z DNIA 31.01.1959 R. O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH (DZ. U. Z 2000 R. NR 23, POZ. 295), ZARZĄD CMENTARZA PARAFIALNEGO W ŁOCHOWIE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU OPŁATY TZW. REZERWACJI, PO UPŁYWIE 20 LAT OD ŚMIERCI BLISKICH.
NIE WNIESIENIE OPŁATY REZERWACJI PO UPŁYWIE 20 LAT, POZWALA ZARZĄDOWI CMENTARZA NA PRZEKAZANIE NIEOPŁACONEGO MIEJSCA NA GRÓB KOGOŚ INNEGO, CHOCIAŻBY RODZINA NADAL STALE ODWIEDZAŁA GRÓB I UTRZYMYWAŁA GO W NALEŻYTYM STANIE.

WSZELKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEDŁUŻENIEM REZERWACJI LUB LIKWIDACJI GROBU NALEŻY ZAŁATWIĆ W BIURZE PARAFIALNYM W DNIACH URZĘDOWANIA.
BIURO CZYNNE CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU WŁĄCZNIE. W GODZINACH OD 18. 3o – 19. oo.