RÓŻE RÓŻAŃCOWE

INTENCJE MODLITW

MARZEC 2022

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. KAZIMIERZA:

O wierne zrealizowanie postanowień wielkopostnych.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. WOJCIECHA:

O liczny udział w nabożeństwach pokutnych.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. MAKSYMILIANA:

O pomoc osobom uzależnionym.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. TERESY:

O dobre przeżycie spowiedzi św. wielkanocnej.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. JÓZEFA:

O dar zbawienia dla wszystkich żołnierzy niezłomnych.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. RAFAŁA:

O życzliwość wobec najbliższych, która ma być przekazem wiary.