1. Dzisiaj I niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 7.30 modlitwy dla róż różańcowych.

2. Dzisiaj również na mszy św. o godz. 11.30 będziemy modlić się o potrzebne łaski i bł. Boże dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym. Poświęcimy również tornistry i przybory szklone uczniom kl. O i I.

3. W czwartek – 8 IX – obchodzimy uroczystość narodzenia NMP Matki Pięknej Miłości, głównej patronki Diecezji. Msza św. odpustowa w katedrze w tym dniu o godz. 18.00. Z racji uroczystości w czwartek biuro parafialne będzie nieczynne.

4. Od 28 IX br. w każdą środę będzie odprawiana tzw. „Msza św. zbiorowa”. Jest ona po to by umożliwić modlitwę wszystkim, którzy chcą polecić ją Panu Bogu.  W każdą środę także będzie zbierana składka na żywe kwiaty do świątyni.

5. Spotkania przed przyjęciem sakramentów:

  • 18 IX po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie dla młodzieży z klas I szkoły ponadpodstawowej i ich rodziców w kościele – w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.
  • 18 IX po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci z klas III SP i ich rodziców w kościele – przed I Komunią św.

  • 25 IX po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci z klas II SP i ich rodziców w kościele – przed I Komunią św.

6. Ks. Biskup zwraca się z prośbą do wszystkich wiernych o zbiórkę podpisów w związku projektem ustawy opieki dla osób niepełnosprawnych. Podpisy wraz z podaniem numeru PESEL można składać w zakrystii dzisiaj i w poniedziałek.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć „Przewodnik katolicki” dla dzieci mamy ulotkę „Ziarno”.

  Ks. Krzysztof Grzywiński

                                                                                                                     Proboszcz