1.  Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczyć będzie ks. Grzegorz Wiciński – proboszcz z Rynarzewa. Serdecznie witamy ks. rekolekcjonistę w naszej wspólnocie i wypraszamy dla niego i dla nas na modlitwie dary Ducha Świętego.


2.  Dzisiaj nauka rekolekcyjna na każdej mszy św., natomiast w poniedziałek, wtorek i środę msza św. o godz. 9.00 i 18.00. W poniedziałek po mszy św. wieczornej spotkanie stanowe dla małżonków.


3.  Już dzisiaj informujemy, że wielkanocna spowiedź parafialna odbędzie się w wielki wtorek – 4 IV br.


4.  Nabożeństwa w Wielkim Poście:

  • droga krzyżowa dla dzieci – w piątek o godz. 16.30
  • droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych – w piątek o godz. 17.30
  • gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17.15


5.  W poniedziałek – 13 III przypada 10 rocznica wyboru Ojca św. Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.


6.  W czwartek – 16 III spotkanie dla młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania o godz. 19.00 w kościele.


7.  Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece tzw. paschaliki na stół wielkanocny. Małe są w cenie 6 zł., duże po 15 zł.  jest to konkretna jałmużna wielkopostna.


8.  Można nabyć też „Przewodnik katolicki” a dla dzieci mamy ulotkę „Ziarno”.


9.  W minionym tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności:
Śp. Barbara Żuk, lat 74, z Lisiego Ogona.  
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie …                                                       

Ks. Krzysztof Grzywiński

Proboszcz

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE W PARAFII  PW. ŚW. KAZIMIERZA
W ŁOCHOWIE

  1. Wiktoria Pawłowska, st. wolny, zam. na terenie naszej parafii,
    Piotr Józef Reszkowski, st. wolny, zam na terenie parafii pw. Świętej Rodziny w Bydgoszczy.

2. Lucyna Zofia Szymańska, wdowa, zam. na terenie parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu,
Edward Mazurkiewicz, wdowiec, zam. na terenie naszej parafii.

3. Patrycja Pilakowska, st. wolny, zam. na terenie naszej parafii,
Paweł Mikołaj Pilarski, st. wolny, zam. na terenie parafii pw. NMP Matki Kościoła w Bydgoszczy.