Pośród tylu zwyczajnych nocy
jest ta jedna wyjątkowa.
Zazwyczaj noc budzi w sercu człowieka niepokój,

niepewność, a niekiedy lęk.
To w tę Noc otrzymujemy lekarstwo
na wszystkie niepokoje naszych serc.

Bóg daje nam to lekarstwo w swoim Synu – daje je każdemu,
kto uzna się za potrzebującego.
Obyśmy potrafili w tym  świętym czasie łaski stanąć przy Żłóbku
z otwartym i ufnym sercem.

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia  będzie źródłem pokoju
i radości, której świat dać nie może.
Niech Nowonarodzony darzy zdrowiem, pomyślnością
i wszelkim dobrem
każdego dnia Nowego 2024 Roku.
Z darem modlitwy przy Żłóbku i Ołtarzu Pańskim.

Ks. Krzysztof Grzywiński – proboszcz

                                                                   Ks. Grzegorz Białek – wikariusz