RÓŻE RÓŻAŃCOWE

INTENCJE MODLITW

KWIECIEŃ 2024

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. KAZIMIERZA:

O dobre wypełnianie przyrzeczeń chrztu świętego.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. WOJCIECHA:

O zdrowie duszy i ciała dla naszych bliskich.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. MAKSYMILIANA:

O życzliwość, zgodę i pojednanie dla wszystkich zwaśnionych.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. TERESY:

O przykład wiary i rozwój relacji z Bogiem dla nas wszystkich.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. JÓZEFA:

O przekaz wartości chrześcijańskich w rodzinach.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA ŚW. RAFAŁA:

O obfite owoce rekolekcji i radość z Paschy Jezusa.